OFERTA

Spółka jest ciągle w pogoni za doskonałością, którą realizujemy nieprzerwanie od początku istnienia. Dobrą pozycję na rynku budowlanym firma zawdzięcza nowoczesnemu zarządzaniu i innowacyjności, przy jednoczesnym uwzględnieniu utrwalonych gustów klientów.

Profilem działalności przedsiębiorstwa jest prowadzenie robót wykonawczo-remontowych w zakresie budownictwa inżynieryjnego, hydrotechnicznego, przemysłowego.

Mamy bogate doświadczenie w zakresie budowy:
 • obiektów inżynieryjnych,
 • sieci wodno-kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków,
 • obiektów budowlano- przemysłowych, mieszkaniowych oraz użyteczności publicznej,
 • zbiorników i konstrukcji żelbetowych,
 • obiektów budownictwa wodnego oraz hydrotechnicznego,
 • regulacji rzek oraz robót melioracyjnych,
 • robót odwodnieniowych,
 • ścian szczelnych z grodzic stalowych.
Dysponujemy wykwalifikowaną i sprawdzoną kadrą. Inwestujemy w nowoczesny sprzęt, maszyny i urządzenia. Modernizujemy bazę sprzętowo- transportową przedsiębiorstwa.

Staramy się być firmą konkurencyjną, potrafiącą  sprostać najbardziej wymagającym klientom.

 

BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH


Firma P.P.H."Wodbud” była wykonawcą m.in. robót związanych z budową żelbetowego zbiornika wód deszczowych wraz  z budową przyłącza do kanału M.P.WiK. w ul.Modlińskiej.

Wykonaliśmy również regulację rzeki Bug  pod budowanym mostem na rzece Bug na trasie obwodnicy Wyszkowa.

 


SIECI WODNO-KANALIZACYJNE


W zakresie robót wodno-kanalizacyjnych wykonaliśmy m.in.  zadanie inwestycyjne  pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w Skuszewie, gmina Wyszków”, gdzie wybudowaliśmy 6 szt. pompowni  ścieków wraz z włączeniem do sieci kanalizacyjnej.

 

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE, MIESZKANIOWE I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ


Wykonaliśmy modernizację Stacji Elektroenergetycznej 110/15 kV RPZ Powiśle w Warszawie w zakresie adaptacji budynku po istniejącej rozdzielni 30 kV wraz z kanałami kablowymi i zagospodarowaniem terenu.

Ponadto wybudowaliśmy stację elektroenergetyczną 110/15 kV w miejscowości Błonie oraz zmodernizowaliśmy budynki stacji elektroenergetycznej 400/200/220/110 kV Miłosna.

Wybudowaliśmy „Pod Klucz” Centrum Kultury w Łajskach, budynek parterowy z poddaszem użytkowym o powierzchni 780,0m2. Przebudowaliśmy pomieszczenia RPZ Batory do obsługi bezpośredniej klientów RWE, jako nowy - COK Centrum w Warszawie

Przedsiębiorstwo wybudowało także halę magazynową o pow. 3000,0m2 wraz z częścią biurowo-mieszkalną o pow.690,0m2 w miejscowości Całowanie k/Otwocka.
 

 

CENTRUM HANDLU I USŁUG


Nasza inwestycja w postaci nowo wybudowanego obiektu o powierzchni 1324 m² na działce 3420 m² w Wyszkowie może być przedmiotem:

 • wynajmu,
 • współpracy kapitałowej, tj poprowadzenia wspólnej działalności gospodarczej,
 • sprzedaży.


Charakterystyka obiektu stwarza szerokie możliwości wykorzystania; od prowadzenia działalności handlowo – usługowej, w tym specjalistycznej jak oświata i ochrona zdrowia do prowadzenia cichej działalności produkcyjnej. Jesteśmy otwarci na każdą propozycję.

Centrum Handlu i Usług
07-200 Wyszków, Natalin, ul. Białostocka 29

tel. 29 742 45 51
kom. 601 847 886
e-mail: info@wodbud.pl