HISTORIA

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "WODBUD" S.A. Wyszków jest firmą wykonawczo-remontową w zakresie szeroko pojętego budownictwa ogólnego (a w szczególności budownictwa inżynieryjnego, hydrotechnicznego, wodnego i przemysłowego), która w zmienionej formie prawnej i wciąż polepszanej strukturze organizacyjnej istnieje od 1989 roku.
Firma nasza pierwotnie powstała jako Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "WODBUD" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jgu a od 1990 roku jako prywatna firma budowlana posiadająca status spółki akcyjnej.
Nasza firma wciąż się rozwija. Dysponujemy wykwalifikowaną i sprawdzoną kadrą. Inwestujemy w  nowoczesny sprzęt, maszyny i urządzenia. Modernizujemy  bazę sprzętowo –transportową przedsiębiorstwa.
 
W ponad dwudziestoletnim okresie działalności przedsiębiorstwa głównie w Warszawie i na terenie woj. mazowieckiego wykonaliśmy ponad 150 inwestycji różnej wielkości i znaczenia, z których  do najważniejszych należy zaliczyć:
 1. Modernizację kanalizacji deszczowej na terenie Elektrociepłowni  Żerań w Warszawie wraz z wykonaniem żelbetowego zbiornika wód deszczowych z włączeniem do kanału ogólnospławnego w ul Modlińskiej.    
 2. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Czajka w Białołęce i Stacji Uzdatniania Wody w Wieliszewie.
 3. Modernizację Oczyszczalni Ścieków w Otwocku.
 4. Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Józefowie część III – zachodni Michalin – Emilianów.
 5. Realizacja pompowni ścieków P-8 w Nieporęcie wraz z przewodami tłocznymi pod Kanałem Żerańskim.
 6. Budowa 6 szt. pompowni ścieków w Skuszewie k. Wyszkowa.   
 7. Regulacja prawego brzegu rzeki Bug w miejscowości Popowo pow. Wyszków na długości ~800 mb wraz z wykonaniem „przetamowania”.
 8. Regulacja rzeki Bug pod wybudowanym mostem na obwodnicy Wyszkowa, droga S-8.   
 9. Odtworzenie i stabilizacja linii brzegowej Stawów i Kanałów na terenie Łazienek Królewskich w Warszawie.  
 10. Budowa stacji transformatorowej 110/15 kV RPZ Sosnowiec Gmina Stryków.
 11. Budowa Stacji Elektroenergetycznej 110/15 kV RPZ Powiśle w Warszawie.   
 12. Budowa Centrum Kultury w Łajskach gmina Wieliszew.  
 13. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu w Wyszkowie.   
 14. Budowa hali magazynowej wraz  częścią biurowo – mieszkalną w Całowaniu powiat Otwocki.  
 15. Budowa trzech hal sportowych na terenie gminy Dąbrówka.   
 16. Modernizacja przepompowni wód deszczowych Bluszcze w Warszawie.   
 17. Umocnienie brzegów rzeki Bug przy nowym moście w Wyszkowie.   
 18. Budowa hali napraw na lotnisku we Frankfurcie dla samolotów Airbus A 380.   
 19. Produkcja z zakładu prefabrykacji w Dorsten.  
 20. Produkcja z zakładu prefabrykacji w Gladbeck.
 21. Przebudowa elewacji budynku RWE STOEN Operator przy ul. Pięknej.