Wróć do listy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

ZARZĄD

Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "WODBUD" Spółka Akcyjna, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie dnia 03.12.2001 r., KRS 0000065599, informuje, że 26 sierpnia 2021 roku, o godz. 11.00, w siedzibie Spółki, w Wyszkowie, ul. 3 Maja 53, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia - wybór Przewodniczącego obrad.
2. Sprawy porządkowe.
3  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
4. Udzielenie pokwitowania Władzom Spółki.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2020 rok.
6. Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2021 rok lub    upoważnienie Zarządu do dokonania wyboru podmiotu i podpisania umowy.
7. Wybór Rady Nadzorczej Spółki
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki
9. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Podjęcie Uchwały o kontynuowaniu działalności w 2021 roku , ewentualnie   likwidacji / zakończenia działalności.
11 .Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.